Blasgeräte

 

EB-165 V

PB-252.4

PB-252.4 V

PB-7650.4

Nennspannung 230 V

Leistung 0,81 kW

Leistung 0,81 kW

Leistung 2,7 kW

Laistungsaufnahme 1.650 W

Motor 4-Takt

Motor 4-Takt

Motor 4-Takt

Luftgeschwindigkeit (Höchste Stufe) 83 m/s

Max. Luftvolumen (ohne Blasrohr) 606 m³/h

Max. Luftvolumen (ohne Blasrohr) 606 m³/h

Max. Luftvolumen (mit Runddüse) 1140 m³/h

Luftvolumen (Saugbetrieb) 660 m³/h

Max. Luftvolumen (mit Runddüse) 426 m³/h

Max. Luftvolumen (mit Runddüse) -/- m³/h